Закони

Запознайте с текстовете на най-важните закони в сферата на счетоводството, колективните спорове, социалното подпомагане, здравното осигуряване..

Документи

От тук може да изтеглите бланки и формуляри на документи свързани с дълготрайни активи, материални запаси, трудови правоотношения..

Счетоводни услуги

Основните счетоводни услуги които предлагаме са:


Счетоводно обслужване
ДДС
Активи
Труд и работна заплата /ТРЗ/
Банкиране
Секретарски услуги
Данъчни декларации


Регистрация на фирма в Република България


Разкриване на нов бизнес
Регистрация на фирма
Общо събрание
Дружествен договор
Учредителен акт


Банкови сметки


Разкриване на разплащателни сметки в лева и валута
Разкриване на депозитни сметки – фирма
Дебитни и кредитни карти
Електронно банкиране


Трудово правни консултации