Нашите услуги

В условията на постоянно променящ се стопански климат фирмата се стреми да предложи една наистина квалифицирана счетоводна услуга. Стремим се да бъдем максимално гъвкави..

Закони

Запознайте с текстовете на най-важните закони в сферата на счетоводството, колективните трудови спорове, социалното подпомагане, здравното осигуряване..