Нашите услуги

В условията на постоянно променящ се стопански климат фирмата се стреми да предложи една наистина квалифицирана счетоводна услуга. Стремим се да бъдем максимално гъвкави..

Документи

От тук може да изтеглите бланки и формуляри на документи свързани с дълготрайни активи, материални запаси, трудови правоотношения..

Ардес

Професионал консулт

2700 Благоевгрд,
ж.к. Ален мак, ПГИ "Иван Илиев"
Телефон: +1 800 111 1111
Телефон: +1 800 122 1222
Факс: +1 800 123 3333
E-mail: kboneva@pgiblg.com
Свържете се с нас


clear    send